Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Theology (practical)]' returned 319 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Den verresen Jan van Leyden en de Barent Knipperdollink, ofte Het gantsche leven en bedrijf van Jan de Labadie.

Match: Partial (No exact match found)

Nouvelle conviction manifeste des calomnies semée [...] par les enemis [...] du sr. Jean de Labadie, pasteur, contre sa vie.

Match: Partial (No exact match found)

De uitschryving |van den algemeenen dank- vast- en bede-dag verbeterd

Match: Partial (No exact match found)

Anatomie ofte ontledinghe van't verderffelijck deseyn der hedendaechsche paepsghesinde, teghen kercke en poletie[!].

Match: Partial (No exact match found)

Anatomie ofte ontledinghe van't verderffelijck deseyn der hedendaechsche paepsghesinde, teghen kercke en politie.

Match: Partial (No exact match found)

Anatomie, ofte ontledinghe van't verderffelijck desseyn der hedensdaeghsche paepsghesinde, teghen kercke en politie.

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op den briev geschreeven uyt Niewkerk, door [...] J. Hardes [...] wegens het berugte werk der bekeeringe aldaar.

Match: Partial (No exact match found)

Getrouw verhaal, en apologie of Verdeediging der zaaken voorgevallen in de gemeente te Nieuwkerk.

Match: Partial (No exact match found)

De feilbaarheid van den zo genaamde onfeilbaren proefsteen aangewezen.

Match: Partial (No exact match found)

Waarschuwinge tegen de geestdrijverij vervat in een brief aan de doopsgezinden in Friesland.

Match: Partial (No exact match found)

Copy van een brief, geschreven uit Nieuwkerk [...] wegens het berugte werk der bekeeringen aldaar.

Match: Partial (No exact match found)

Briev van Joan vanden Honert, T.H. soon [...] over de saak van do. Antonius vander Os

Match: Partial (No exact match found)

Wee-klachte, van den bisschop van Munster: over de slackigheyt der rooms-catholijcke van Hollandt.

Match: Partial (No exact match found)

Vierde antwoord van Joan vanden Honert, T.H. soon [...] op den derden briev van do. Gerardus Kuypers

Match: Partial (No exact match found)

Pleitgeding van Gerardus Kuypers [...] teegens [...] Joan vanden Honert, T.H.S.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede briev van Gerardus Kuypers [...] aan Joan vanden Honert, T.H. zoon

Match: Partial (No exact match found)

Twede antwoord van Joan van den Honert, T.H. soon, op den tweden briev van do. Gerardus Kuypers

Match: Partial (No exact match found)