Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: Poetry - History (Netherlands) - Period documents]' returned 36 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Zeege-zang ter eeren van [...] Willem de III. [...] op zijne majesteits gelukkige overkomst in Neederland.

Match: Partial (No exact match found)

Rouw-klagten over de schaadlicke, dog zalige dood van den [...] heere George Frederick in leven prince van Waldeck.

Match: Partial (No exact match found)

Manes Nassavii, sive Querela funebris in obitum [...] Henrici Casimiri.

Match: Partial (No exact match found)

Verbaasde Fama over de treffelijcke ongemeene zeghe der wijtberoemde stadt Maastricht.

Match: Partial (No exact match found)

Orangens-Leliens-blijf-faem: ghebasuynt teghen den lasterlijcke en naemloose logen-dichter vanden Geus en Franschen-Haes--op.

Match: Partial (No exact match found)

Yver |aan Lambert Smuyger, broer van Midas Bidloo

Match: Partial (No exact match found)

Triumphator Batavicus

Match: Partial (No exact match found)

Batavia triumphata

Match: Partial (No exact match found)

Kost voor Jan Kost, alias Kakelaer

Match: Partial (No exact match found)

Op het licht-geloovige Thomasie

Match: Partial (No exact match found)

Madrigaal op de drie pagters van de Amsterdamsche schouburg

Match: Partial (No exact match found)

De geheimschryver |van Apollo, aan de verlaate schouwburg

Match: Partial (No exact match found)

Gedenck Nederlandts nederganck, voorgevallen in't verschricklijck schrickel-jaer MDCLXXII.

Match: Partial (No exact match found)

De loffelycke wonder-daden Gods.

Match: Partial (No exact match found)