Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: Theology (Christian doctrine) - Period documents - History (Netherlands)]' returned 239 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Apologia. Een christelijcke ende billijcke verantwoordinge.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerkingen van C. Nozeman op het Aenhangsel van [...] P. Hofstede, achter de onlangs vertaelde Verhandeling van [...] Zimmerman

Match: Partial (No exact match found)

Antwoordt op seecker laster-schrift gheintituleert, Zeedich [...] onder-soeck van eenighe handelinghen in Ghelderlandt.

Match: Partial (No exact match found)

Theologia vera et mera. Lactentium &infantium in Christo.

Match: Partial (No exact match found)

Querela patriae: dat is, Clachte des vaderlants over de teghenwoordighe swaricheden, door [...] nieus-ghesinde leeraers.

Match: Partial (No exact match found)

Querela patriae: dat is, Clachte des vaderlants over de teghenwoordighe swaricheden.

Match: Partial (No exact match found)

Antiprocvratie, ofte Repliicke, op de verdediginge vande Resolutie. Eerste deel.

Match: Partial (No exact match found)

Antiprocvratie, ofte Repliicke, op de verdediginge vande Resolutie. Eerste deel.

Match: Partial (No exact match found)

Vertoogh van verscheyden nieuwigheden, nopende principalijc d'absolute prædestinatie.

Match: Partial (No exact match found)

Noodighe antwoordt op der contra-remonstranten Tegen-vertooch, vervatende eene clare ende grondighe wederlegginghe.

Match: Partial (No exact match found)

In-houdt van eenighe brieven, aengaende de beroerten binnen Amsterdam onlangs voor-ghevallen.

Match: Partial (No exact match found)

In-houdt van eenighe brieven, aengaende de beroerten binnen Amsterdam onlangs voor-ghevallen.

Match: Partial (No exact match found)

Nootvvendich vertooch vande onnoselheyt ende oprechticheyt des E. kercken raets van Haerlem.

Match: Partial (No exact match found)

Sedig antwoord van N.N. gereformeerd Hollander op de lasteringen tegen zijn brief uyt-gestort van A.P.S.R.

Match: Partial (No exact match found)

Voetius na't leven afgebeelt ofte Staeltjes, blijckende uyt de verantwoordinge van Marten Schoock.

Match: Partial (No exact match found)

Noodige aenmerckingen op het seditieus en landtverderfelijck libel, geintituleert, Vruchteloosen-biddagh.

Match: Partial (No exact match found)

Verclaringhe vande uyterlijcke ende innerlijcke religie.

Match: Partial (No exact match found)