Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: Theology (Christian doctrine) - Period documents - Poetry]' returned 29 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Gal-braecke, te weghe ghebracht door een Leydtsche purgatie, aen den persoon van Vincent van Drielenburgh.

Match: Partial (No exact match found)

Maechts antwoort tegen, op, en aen, de aenspraeck van een - courtisaen.

Match: Partial (No exact match found)

Niev |reken-boeck, op den arminiaensen kerf-stock.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van do. Balthasar Bekker, aan zijn huisvrouw, Frouk Fullenia

Match: Partial (No exact match found)

Zions klaegh-liedt, over de bloedige en wreede vervolgingen, tegens haar in Vranckryck aengericht.

Match: Partial (No exact match found)

Drouve Nederlandts klachte, soo over de sware elenden van straffe als over die van sonden.

Match: Partial (No exact match found)

Grondelijcke ende bescheydelijcke antwoorde, op drie papisten vraech-liedekens.

Match: Partial (No exact match found)

Wee-klacht der Hollantsche maegt, over dese verwerde tyden.

Match: Partial (No exact match found)

Drye hoofden in eene kapproen. Ofte, De klucht van muys, kat, hont en leeuw.

Match: Partial (No exact match found)

Drye hoofden in eene kapproen, ofte, De klucht van muys, kat, hont en leeuw.

Match: Partial (No exact match found)

Visioen, ofte Vertreckinghe der zinnen ende des gheestes.

Match: Partial (No exact match found)

Papen apen-spel, misbruyck en misgheloove der selver.

Match: Partial (No exact match found)

Klagte, over de onlangs opgeresene broeder-twisten inde kerk van Nederlant.

Match: Partial (No exact match found)

Grondelijke ende bescheydelijke antwoorde, op drie papisten vraegh-liedekens.

Match: Partial (No exact match found)

Kristalynen bril voor den schryver van't Kost-verlooren.

Match: Partial (No exact match found)

J. Toledoos Sorg-verlooren mitsgaders eenige aenmerckingen op des selfs Papier verlooren.

Match: Partial (No exact match found)

J. Westerbaens, ridder, &c. Stof-verloren in het onnoosle Sorg-verloren.

Match: Partial (No exact match found)