Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam, Subject: History (Europe) - Period documents, Language: Dutch]' returned 52 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Specifique eysschen van de hooge geallieerden, ten opsigte van Vrankryk

Match: Partial (No exact match found)

Een brief aan een vrind, wegens de Fransche invasie; behelzende de geheele declaratie van den geweezen koning Jacobus.

Match: Partial (No exact match found)

De pretexten der Fransche invasie geëxamineerd.

Match: Partial (No exact match found)

Brief vanden lieuten: admirael Jacob van Wassenaer, heer van Obdam, &c. geschreven uyt de vloot aen de [...] Staten Generael

Match: Partial (No exact match found)

Verantwoordinge of brief van den cardinaal Alberoni, geschreven aan de heylige vergaderinge der [...] cardinaalen.

Match: Partial (No exact match found)

Egte brieven en stukken gewisseld tusschen den admiraal Matthews en den vice-admiraal Lestock

Match: Partial (No exact match found)

Drie geheime staatkundige reflectien

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Brittanicus, over de volstrekte noodzaeklykheit [...] om [...] het huis van Oostenryk by te staen.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Britannicus, over de volstrekte noodzaeklykheit [...] om [...] het huis van Oostenryk by te staen.

Match: Partial (No exact match found)

Raadsel

Match: Partial (No exact match found)

Op de veroverde, gezonkene en verbrande Fransche en Spaansche scheepen der zilvere vloot, in Rodondello en Vigos.

Match: Partial (No exact match found)

Waerachtich verhael, vande handelinghe tot Mvnster, tusschen de majesteyten van Vranckrijck ende Spagnien.

Match: Partial (No exact match found)

Den Fransen |luypaert sijn bedrogh by al de wereldt ten toon gestelt

Match: Partial (No exact match found)

't Waare interest der christene vorsten

Match: Partial (No exact match found)