Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam, Subject: History (Netherlands) - Period documents]' returned 410 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De geest van Ian en Cornelis de Wit

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche |bemoedigingen, in den tegenwoordigen tyd

Match: Partial (No exact match found)

Onzijdig verhaal wegens de belegering van 'sHertogenbosch door de Franschen.

Match: Partial (No exact match found)

Twee brieven, wegens eenige bezwaarnissen, over de voornaamste geloofsstukken der roomsche kerke.

Match: Partial (No exact match found)

Noodig tegenberigt van Paulus van Hemert [...] nopends de handelwijze van profr. Ysbrand van Hamelsveld

Match: Partial (No exact match found)

De korte en nodige verantwoording, op de lasteringen, van den lasteraar Jan van Gysen, en den faam-roover Jakobus van Egmond.

Match: Partial (No exact match found)

Articulen tot satisfactie aan de eerw: classis van Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Briev van D. Jacobus Tyken, aen den E. gewoone kerkenraad van Amsteldam [...] tot het doen van protest

Match: Partial (No exact match found)

Waerschouwingh aan eenige catholyke.

Match: Partial (No exact match found)

Prophetie Iacobi Brocardi voortijdts professoor in de vniversiteyt tot Leyden [...] aen de heeren Staten van Hollandt ghesonden

Match: Partial (No exact match found)

Advys |van 28 advocaten, en 4 professoren in de regten

Match: Partial (No exact match found)

Schriftelyke verantwoording van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. [...] aan den [...] gerechte der stad Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Character van eenen onrechtvaardigen, eigensinnigen oordeeler.

Match: Partial (No exact match found)

Karakter van een' rechtvaerdigen rechter.

Match: Partial (No exact match found)

Vertoog van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den eerwaarden kerkenraad der gereformeerde Nederduitse gemeente t'Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Request van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den edelen achtbaaren gerechte der stad Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Vrymoedige aanmerkingen over de zedige beproeving van de voorgestelde karakters van [...] Johan de Witt.

Match: Partial (No exact match found)