Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam, Subject: History (Netherlands) - Period documents]' returned 410 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De geest van Ian en Cornelis de Wit

Match: Partial (No exact match found)

Briev van D. Jacobus Tyken, aen den E. gewoone kerkenraad van Amsteldam [...] tot het doen van protest

Match: Partial (No exact match found)

Waerschouwingh aan eenige catholyke.

Match: Partial (No exact match found)

Prophetie Iacobi Brocardi voortijdts professoor in de vniversiteyt tot Leyden [...] aen de heeren Staten van Hollandt ghesonden

Match: Partial (No exact match found)

Advys |van 28 advocaten, en 4 professoren in de regten

Match: Partial (No exact match found)

Schriftelyke verantwoording van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. [...] aan den [...] gerechte der stad Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Karakter van een' rechtvaerdigen rechter.

Match: Partial (No exact match found)

Character van eenen onrechtvaardigen, eigensinnigen oordeeler.

Match: Partial (No exact match found)

Vertoog van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den eerwaarden kerkenraad der gereformeerde Nederduitse gemeente t'Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Request van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den edelen achtbaaren gerechte der stad Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Vrymoedige aanmerkingen over de zedige beproeving van de voorgestelde karakters van [...] Johan de Witt.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van den heer Richardus Scheffers [...] aan [...] mr. Nicolaas Muys van Holy

Match: Partial (No exact match found)

Brief van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den heer mr. Jacob de La Bassecour, pensionaris der stad Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Brieven van mr. Nikolaes Muys van Holy, advt. aan diakonen, kerkmeesteren, en regenten van het weeshuis der luterse gemeente binnen Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Brief van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den heer mr. Jacob de La Bassecour, pensionaris der stad Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Brief van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den heer mr. Jacob de La Bassecour, pensionaris der stad Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

s'Princen |van Oraigniens incomste tot Haerlem

Match: Partial (No exact match found)

Belydenisse |van Ledenberch, so tot Utrecht als inden Hage

Match: Partial (No exact match found)

Verkiesinghe |des magistraets ter Govde, met der zelver namen

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne medeburgers, bijzonder aan de leden der wijkvergaderingen

Match: Partial (No exact match found)