Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Dialogues]' returned 27 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Iets voor de Republiek

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdams dam-praetje, van wat outs en wat nieuws en wat vreemts

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdams vuur-praetje, van 'teen ende 'tander datter nu om gaet

Match: Partial (No exact match found)

Koffy-huis-praatje, tusschen een oud Amsterdamsch koopman, een Fries, en eenige anderen.

Match: Partial (No exact match found)

Waerachtighe verthooninghe van t'ghene tot Amsterdam inden iaren 1627. 1628. ende 1629. is ghepasseert.

Match: Partial (No exact match found)

Samen-spraeck |tusschen Warnaer en Frederyck

Match: Partial (No exact match found)

Dialogue sur les imposts de Hollande

Match: Partial (No exact match found)

Een tractaet, t'samen-sprekender wijse: waer in ghehandelt wordt van den bedroefden staet van ons vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Ridendo dicere verum quis vetat? Of Een brief [...] behelzende een natuurlyk schuitpraatje.

Match: Partial (No exact match found)