Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry]' returned 161 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Lof-ghedicht, ter eeren den doorluchtigen [...] vorst Maurits [...] prince van Orangien.

Match: Partial (No exact match found)

Ter verjaaringe van de burgervader Henrik Hooft, Danielsz. oud 78 jaaren

Match: Partial (No exact match found)

G. Brants gedagtenis en arbeidt, by voorraadt verdedigt tegens Arnold Moonen.

Match: Partial (No exact match found)

Op het lasterschrift genaamt Aan de geschonden gedachtenissen van Joan de Witt.

Match: Partial (No exact match found)

Philalethes Batavus gewroken, door deszelfs leerling Pamphilus Cratinides.

Match: Partial (No exact match found)

Gelykheid. |Vryheid. Broederschap

Match: Partial (No exact match found)

Nederland geschud door de aardbeevinge van den 8/18 van herfstmaand des jaars 1692.

Match: Partial (No exact match found)

Gezang aan den koning, op zyn' majesteyts aankomste in Holland, in den jaare 1695.

Match: Partial (No exact match found)

Ter nagedagtenis van den vader des vaderlands.

Match: Partial (No exact match found)

De patriot, lierzang

Match: Partial (No exact match found)

't Vragende Amsteldam, aan de vereenighde Provintien

Match: Partial (No exact match found)

't Vragende Amsteldam, aan de vereenigde Provintien

Match: Partial (No exact match found)

Caille la boco, ofte Mvyl-bandt, over de zege van Schenckeschans.

Match: Partial (No exact match found)

Caille la boco, ofte Mvyl-bandt, over de zege van Schenckeschans.

Match: Partial (No exact match found)

Lof-digt ter eeren van de liefhebbers der waapen-handel tot Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den wel-edelen gestrengen heere mr. Johan Geelvinck

Match: Partial (No exact match found)

Aan Godt.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den welëdelen grootächtbaaren heere [...] Henrik Hooft, Daniëlsz.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Nederlandsche vryheid, ter gelegenheid van het afsterven van [...] Johan Derk, baron van der Capellen tot den Poll.

Match: Partial (No exact match found)

Groningens water-nood, voorgevallen. Den 22 november [...] 1686.

Match: Partial (No exact match found)

Beklagh, over den bedroefden toestant in de Nederlandtse Provintien.

Match: Partial (No exact match found)

Parodie op de Vaderlandsche feestzangen door den heere Pieter Vrede

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jacobs, vervattende de wonderlijcke worstelinge, en salige overwinninge van Jacob vander Graef

Match: Partial (No exact match found)