Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Political science]' returned 95 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Proeve over het Hollandsch leger.

Match: Partial (No exact match found)

De patriot op zyn sterfbed, of De euangelische godvrucht, gepaard met de waare vaderlandliefde.

Match: Partial (No exact match found)

Proeve eener verhandeling over de natuur en uitnemendheid der herstelde regeeringswyze van den Nederlandsche republiek.

Match: Partial (No exact match found)

Extract uit eenen particulieren brief van Amsterdam, den 27. february 1787

Match: Partial (No exact match found)

De zegepraal van Amstels burgeren, over de dwinglandy [...]. Eerste tijdvak

Match: Partial (No exact match found)

Kort begrip van de verbetering der Amsterdamsche regeerings-form.

Match: Partial (No exact match found)

De welmenende patriot. Behelzende vier gemeenzame [...] staatkundige brieven.

Match: Partial (No exact match found)

Vertoog over de Friesche stadsregeeringen, of zogenaamde premiers.

Match: Partial (No exact match found)

Beoordeelend en ophelderend verslag van de verhandeling over de vryheid.

Match: Partial (No exact match found)

Bataafsche nationaale voorlichter. Waarin beweezen word, dat een vrye [...] volksstem, moet rusten op vaste gronden.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen en bezwaaren over den eed, zo als die door de Provisioneele Representanten van't volk van Holland [...] is bevolen.

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering door den burger B.S. Sinkel, als voorzittend lid gedaan, in de vergadering van wijk 8. Gehouden op maandag den 13 april 1795

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen over het stadhouderschap

Match: Partial (No exact match found)

Grondwettige herstelling van Nederlands staatswezen.

Match: Partial (No exact match found)

Grondwettige herstelling, van Nederlands staatswezen.

Match: Partial (No exact match found)

Js. Le Francq van Berkhey aan zyne medeburgeren

Match: Partial (No exact match found)

David van Aken, Hendz. aan mr. Angelus Jacobus Cuperus, advocaat te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Wederlegging van het zogenaamd Iets van [...] D. van Aken Hendz., over het [...] Adres aan de Nationale Vergadering.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den redacteur van het weekblad De republikein

Match: Partial (No exact match found)

De vraag; wat is een premier, dat [...] gerugt maakt, in [...] Friesland? In een gemeenzaame briev beantwoord.

Match: Partial (No exact match found)

De Zeeuwen gerechtvaardigd door een Hollander

Match: Partial (No exact match found)

Nicolaas Sinderam aan de stemgerechtigde burgers van Amsteldam

Match: Partial (No exact match found)

Voorstel gedaan in de vergadering van wijk 27

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Nederland. MDCCXCVI.

Match: Partial (No exact match found)

Vier brieven uit Texel.

Match: Partial (No exact match found)

Myne |gedachten over de tegenwoordige staatsgesteldheid van Holland

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Holland, bijzonder op het platte land

Match: Partial (No exact match found)

De patriot op zyn sterfbed, of De euangelische godvrugt, gepaard met de waare vaderlandliefde.

Match: Partial (No exact match found)

Het zoogenaamde Nut der stadhouderlyke regering [...] vrymoedig onderzocht.

Match: Partial (No exact match found)

Ontwerp tot het formeeren van eene generaale ordonnantie voor de schuttery der stad Amsteldam.

Match: Partial (No exact match found)

Zeemans droom.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de wel edele heeren bestuurderen [...] van het wapen-genootschap, onder de spreuk Tot nut der schuttery, te Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over het aanstellen van regenten, in een vry gemeenebest

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan op den Cloveniers Doelen. Op den 24 augustus 1748

Match: Partial (No exact match found)