Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam, Subject: Theology (Christian doctrine) - Period documents]' returned 106 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Missive waer in de voornaemste van de hedendaegse propheten verdedight [...] werden.

Match: Partial (No exact match found)

Een nieuwe hemel en aerde.

Match: Partial (No exact match found)

Grove lasteren ende beschuldiginghen Iohannis Vtenbogaerts, ghetoghen uyt zijn tractaet, gheintituleert Verdedigingh van de resolutie.

Match: Partial (No exact match found)

Den vvaren gheestelijcken ridder: campende teghen den ridder ende voorvechter vanden vorst des luchts der remonstranten, ghenaemt Caspar Barlæus.

Match: Partial (No exact match found)

Reden-strijdt van de ketters gheen gheloove te houden, wt het decreet van Constantz.

Match: Partial (No exact match found)

Oogh-water |voor de Vlaemsche doops-gesinde gemeynte tot Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Reden-stryt van de ketters gheen gheloove te houden, wt het decreet van Constantsen.

Match: Partial (No exact match found)

Antidotus of teghengift. Teghen den afval der apostaten.

Match: Partial (No exact match found)

Parasceve, dat is: Voor-bereydinghe [...] tot een vriendelijcke conferentie [...] met [...] Ioannes Piscator.

Match: Partial (No exact match found)

Christianus-Mercurius ghesangh van vvaerschouwinghe aen allen trouwen, rechtsinnighen ende recht-ghemachtichden herderen ende schapen Iesu Christi.

Match: Partial (No exact match found)