Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam, Date: 1695]' returned 35 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Gezang aan den koning, op zyn' majesteyts aankomste in Holland, in den jaare 1695.

Match: Partial (No exact match found)

Opkomst, geboorte, leven en dood van Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

Opkomst, geboorte, leven en dood van Maria Stuart, koningin van Groot Brittanje, Vrankryk en Yerland

Match: Partial (No exact match found)

Reeden op het afsterven en begraven van de doorlugtigste en grootmagtigste vorstin Maria, nog onlangs [...] koningin van Engeland.

Match: Partial (No exact match found)

Israël ter uitvaart met Mirjam, of Lyk-reden [...] by gelegentheid van de begravenisse der [...] vorstinne Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

De god-vruchtige Debora's dood en begravinge, vertoond, en toegepast op die van [...] Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

Gezegende gedagtenis van Maria de II.

Match: Partial (No exact match found)

De saaligheid van een gestorven Christen, ter geleegentheid van het afsterven van [...] Guiljemus Anslaer.

Match: Partial (No exact match found)

Lyk-predikacie uytgesproken op de begraavenisse van wylen [...] Maria de II. koninginne van Groot-Britannie.

Match: Partial (No exact match found)

Lykreden van den heer Petrus Francius, over het afsterven van Maria [...] koninginne van Groot Brittanie.

Match: Partial (No exact match found)

Predikacie over de dood der uytmuntendste vorstinne Maria de Tweede, koninginne van Groot Britanie.

Match: Partial (No exact match found)

Predikacie wegens een heylig voorneemen of besluyt, gepredikt voor den koning tot Kensington op den 9. january 1695.

Match: Partial (No exact match found)

Neerlands-treurzang, of Kooningklijke traanen; uitgestort over de [...] dood van de [...] vórstinne Maria de II.

Match: Partial (No exact match found)

De treurende zangheldin van Alexis. Zynde een harders-gezang. Beweenende de dood van wylen de koninginne Maria.

Match: Partial (No exact match found)

De treurende zangheldin van Alexis. Zynde een harders-gezang. Beweenende de dood van wylen de koninginne Maria.

Match: Partial (No exact match found)

De treurende zangheldin van Alexis. Zynde een harders-gezang. Beweenende de dood van wylen de koninginne Maria.

Match: Partial (No exact match found)

Treurzang over de dood van Maria Stuart, koninginne van Grootbrittanje.

Match: Partial (No exact match found)

Lijk-reden, ter gedagtenisse van Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

Withal in rou over't afsterven van haer koninklyke majesteit van Grootbrittanie.

Match: Partial (No exact match found)

Withal in rou over't afsterven van haer koninklyke majesteit van Grootbrittanie.

Match: Partial (No exact match found)

Regrets sur la mort de la reine de la Grande Bretagne.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den courantier van Parys wegens de belegering en't overgaan van Namen.

Match: Partial (No exact match found)

De treurende zangheldin van Alexis. Zynde een harders-gezang. Beweenende de dood van wylen de koninginne Maria.

Match: Partial (No exact match found)

Op het beklaaglijk en ontydig afsterven van [...] Maria Stuart, koninginne van Engeland.

Match: Partial (No exact match found)

Byschriften op de koninklyke grafnaelt der doorluchtigste en grootmagtigste vorstin Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)