Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam, Date: 1779]' returned 37 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Vrymoedige gedachten ter gelegenheid van twee vacante predikants-plaatzen in de luthersche gemeente binnen Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Nadere memorie betrekkelyk de drostendiensten, aan de [...] Staaten van Overyssel overgegeven den 19 februarius 1779.

Match: Partial (No exact match found)

Derde brief over de drostendiensten in Overyssel [...] aen een koopman te Amsterdam geschreven.

Match: Partial (No exact match found)

Aenspraek |aen zyne doorl. hoogheid Willem V. [...] zynde een vervolg op't vers, agter den tweden brief over de drostendiensten in Overyssel.

Match: Partial (No exact match found)

Den verlooren brief te rug gegeeven.

Match: Partial (No exact match found)

Plan, of Welmeenende voorstelling, ter verbetering van Neerlands zee-weezen.

Match: Partial (No exact match found)