Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam, Date: 1785]' returned 50 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Ter nagedagtenis van den vader des vaderlands.

Match: Partial (No exact match found)

Nieuw-Jaars Wensch

Match: Partial (No exact match found)

De Zwitzersche patriot, of De land-drost Felix Grebel, gelukkig overwonnen.

Match: Partial (No exact match found)

Grondwettige herstelling van Nederlands staatswezen.

Match: Partial (No exact match found)

De patriot, lierzang

Match: Partial (No exact match found)

Neêrlands volk tot de algemeene wapening aangemoedigt, door eene leerrede over Neh. IV: 14, 15.

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsch |geschenk, aan de Nederlandsche jeugd

Match: Partial (No exact match found)

Redenvoering |voor het volk van Nederland, tegen de [...] beroertens.

Match: Partial (No exact match found)

De noodzakelykheid eener algemeene wapenoeffening, voorgesteld in eene leer-reden over 2 Sam. X: vs. 12.

Match: Partial (No exact match found)

Ter gelegenheid van het verbond, tusschen Frankrijk en de Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche |brieven, over de eisschen der keizers

Match: Partial (No exact match found)

Aan den keizer, Joseph den Tweeden, ter gelegenheid van zyne onrechtvaardige handelwyze omtrent Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Op de zegepraalende volks-stemme van den tweeden augustus 1785 te Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

De verzaamelaar. Vervattende dertig vaderlandsche vertoogen

Match: Partial (No exact match found)

Nieuw exercitie boek voor de burgery te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Nationaale brieven

Match: Partial (No exact match found)

De Patriotten : toneelspel

Match: Partial (No exact match found)

Ontwerp tot het formeeren van eene generaale ordonnantie voor de schuttery der stad Amsteldam.

Match: Partial (No exact match found)

Op de Nederlandsche kweekschoole, ten dienste der zeevaardy. Opgericht te Amsteldam.

Match: Partial (No exact match found)

Het kwaad gestraft aan de oproermaakers van Benthuyzen, en Zoeterwouden

Match: Partial (No exact match found)

Waarschouwing |aan alle Nederlanders

Match: Partial (No exact match found)

Elegia in funere Egberti de Vry Temminck.

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede, over het godvrugtig leven [...] van [...] Rutger Schutte [...] kerkleeraar te Amsteldam.

Match: Partial (No exact match found)

Graf-schrift ter gedagtenis van ... Mr. Egbert de Vry Temminck

Match: Partial (No exact match found)

Programma

Match: Partial (No exact match found)

Advertissement

Match: Partial (No exact match found)

Verjaar-zang, voor zyne doorl. hoogheid [...] Willem Frederik, erfprinsse van Oranje en Nassauw.

Match: Partial (No exact match found)

Nederland aan den heere, B. Bosch, predikant te Diemen

Match: Partial (No exact match found)

De eigenbaat.

Match: Partial (No exact match found)

De waarheid aan de eigenbaat, in al derzelver afschuwelykheid ten toon gesteld.

Match: Partial (No exact match found)