Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam, Date: 1785]' returned 50 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Ter nagedagtenis van den vader des vaderlands.

Match: Partial (No exact match found)

Nieuw-Jaars Wensch

Match: Partial (No exact match found)

De Zwitzersche patriot, of De land-drost Felix Grebel, gelukkig overwonnen.

Match: Partial (No exact match found)

Grondwettige herstelling van Nederlands staatswezen.

Match: Partial (No exact match found)

De patriot, lierzang

Match: Partial (No exact match found)

Neêrlands volk tot de algemeene wapening aangemoedigt, door eene leerrede over Neh. IV: 14, 15.

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsch |geschenk, aan de Nederlandsche jeugd

Match: Partial (No exact match found)

Redenvoering |voor het volk van Nederland, tegen de [...] beroertens.

Match: Partial (No exact match found)

De noodzakelykheid eener algemeene wapenoeffening, voorgesteld in eene leer-reden over 2 Sam. X: vs. 12.

Match: Partial (No exact match found)

Ter gelegenheid van het verbond, tusschen Frankrijk en de Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den keizer, Joseph den Tweeden, ter gelegenheid van zyne onrechtvaardige handelwyze omtrent Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche |brieven, over de eisschen der keizers

Match: Partial (No exact match found)

Op de zegepraalende volks-stemme van den tweeden augustus 1785 te Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

De verzaamelaar. Vervattende dertig vaderlandsche vertoogen

Match: Partial (No exact match found)