Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam, Date: 1795]' returned 95 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Consideratien |over den eed, opgegeeven door de Provisioneele representanten des volks van Holland.

Match: Partial (No exact match found)

Bataafsche nationaale voorlichter. Waarin beweezen word, dat een vrye [...] volksstem, moet rusten op vaste gronden.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen en bezwaaren over den eed, zo als die door de Provisioneele Representanten van't volk van Holland [...] is bevolen.

Match: Partial (No exact match found)

Onderzoek van het project tot herstel van het financie-wezen der Republiek.

Match: Partial (No exact match found)

Belangryke aanmerkingen en bedenkingen op het Project tot herstel van het finantie-wezen dezer Republicq.

Match: Partial (No exact match found)

Over de constitutie, constitutioneele magten en regeringsvorm. Toepasselyk op [...] ons vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Vertoog over de waare bedoeling der wyk-vergaderingen.

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne medeburgers, bijzonder aan de leden der wijkvergaderingen

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering door den burger B.S. Sinkel, als voorzittend lid gedaan, in de vergadering van wijk 8. Gehouden op maandag den 13 april 1795

Match: Partial (No exact match found)

Aan myne vryheid, gelykheid, en broederschap beminnende Amstellaaren, by de staatsomwenteling van 1795.

Match: Partial (No exact match found)

Missive van den burger J.C. Hespe, aan den burger maire C.W. Visscher, te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Vryheid, gelykheid, broederschap.

Match: Partial (No exact match found)

Dag-register van al het voorgevallene, met betrekking tot het request der Amsteldamsche burgery.

Match: Partial (No exact match found)

Vryheid, Gelykheid, Broederschap

Match: Partial (No exact match found)

Het Amsterdamsche Vryheidsfeest

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen over het stadhouderschap

Match: Partial (No exact match found)

De stem van vryheid, gelykheid, broederschap. Op de geboorten-dag van den verstorven [...] burgervader, Henrik Hooft, Danielsz.

Match: Partial (No exact match found)