Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam]' returned 5,997 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Het vrijwillig ontslag van den Heer E.W. van Dam van Isselt als lid der Staten-Generaal

Match: Partial (No exact match found)

De Tweede Kamer

Match: Partial (No exact match found)

'sLands behoudenis, opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning en aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Match: Partial (No exact match found)

De toestand der Nederlandsche finantiën en de middelen tot herstel

Match: Partial (No exact match found)

De hervorming der policie in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Het regt van vereeniging en vergadering in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Iets over vermindering van het briefport

Match: Partial (No exact match found)

Iets over het hooger onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Verscheyde nieuwe Tijdinge, Uytter Zee gekomen den 24. Augusti 1652

Match: Partial (No exact match found)

Lykgedachtenis van zijne Doorluchtige Hoogheid, Prins Willem den Vijfde

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over de noodzakelijkheid en nuttigheid van een algemeen armbestuur

Match: Partial (No exact match found)

Eene epidemie op Java, en de cholera in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan Herman Muntinghe

Match: Partial (No exact match found)

Beoordeeling van het werk: 'de krijgsbedrijven tegen Balie in 1848' door den luitenant-kolonel J. van Swieten

Match: Partial (No exact match found)

De toestand der Hollandsche kolonisatie in den staat Michigan, Noord-Amerika in het begin van het jaar 1849

Match: Partial (No exact match found)

Eerste verslag van den Staat en de verrigtingen van het Asyl Steenbeek

Match: Partial (No exact match found)

De orkaan op den negenden november 1800 : lierzang

Match: Partial (No exact match found)