Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam]' returned 5,997 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Lierzang aan mijne landgenooten, in slachtmaand 1813

Match: Partial (No exact match found)

Het godsdienstig onderwijs der negerslaven en de bloei der kolonie Suriname in groot gevaar

Match: Partial (No exact match found)

De vriend der natie

Match: Partial (No exact match found)

Brieven aan eenen participant in de Oost-Indische Compagnie

Match: Partial (No exact match found)

Aan God. Dichtstuk op den bededag in february 1782.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan alle voorstanders der vryheit van de Verenigde Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Neerlandsch volks-stem, haast uw [...]! Wy trillen om't gevaar daar de eendracht, de koophandel, en het lieve vaderland in is.

Match: Partial (No exact match found)

Alle oogen wagten op uw ô heeren, hoog-mogende heeren Staaten Generaal.

Match: Partial (No exact match found)

De vaderlievende matroos, in een brief aan mejuffrouw .... te Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Kort verhaal van een gesprek, tusschen enen medepligtigen aan twee moorden, en Adriaan Buurt. Predikant te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Geschiedenis van het geschil tusschen Groot-Britannie en Amerika.

Match: Partial (No exact match found)

Toejuiching aan den welëdelen [...] heere Henrik Hooft, Danielsz. ten derdenmaale verkooren tot burgemeester der stad Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

De mode

Match: Partial (No exact match found)

Vertoog over de opvoedinge van een Nederlandsch regent.

Match: Partial (No exact match found)

Ridendo dicere verum quis vetat? Of Een brief [...] behelzende een natuurlyk schuitpraatje.

Match: Partial (No exact match found)

Eenzaam gepeins over de toestand van myn vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Hedendaagsche |vaderlandsche zinnebeelden

Match: Partial (No exact match found)