Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam]' returned 5,997 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Eerbiedige blik in de toekomst, bij den aanvang des jaars 1831

Match: Partial (No exact match found)

De verbondsverklaring van 1573 aan Nederland herinnerd

Match: Partial (No exact match found)

Begroetenis aen den doorluchtighsten en hooghgeboren vorst Frederick Henrick.

Match: Partial (No exact match found)

Geboortklock van Willem van Nassav.

Match: Partial (No exact match found)

Den vernievden Neder-landtschen vvaer-segger, streckende tot een ghevvenscht eynde van d'inlandtsche oorloge.

Match: Partial (No exact match found)

Den Nederlantschen verre-kijcker, ofte Getrouwen harder.

Match: Partial (No exact match found)

Ondersoeck, oft gheoorloft is krijgh te voeren.

Match: Partial (No exact match found)

Ter eeren van sijn alderdoorlugtigste hoogheyd Wilhelm de III

Match: Partial (No exact match found)

Le manifeste hollandois

Match: Partial (No exact match found)

Adres aan het staats-bewind der Bataafsche Republicq over de zaaken van de Nederlandsche Oost-Ind. Comp., in dato 3 October 1802

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over de buitengewoone eigenschappen en inkleevende kragten der vaste ontvlambaare aarde

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den hoogeerwaardigen hooggeleerden heer Jona Willem te Water, professor te Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Den roemruchtigen zegenpraal van den veldslag by Hoogstet; oorlogsspel.

Match: Partial (No exact match found)

Verklaaring aan het staatsbewind over de staatsregeling

Match: Partial (No exact match found)