Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Delft, Subject: Theology (Christian doctrine)]' returned 12 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Verklaringhe van de redenen, dewelcke don Emanvel gheboren prince van Portegael &c. [...] bewoghen hebben te verlaten de roomsche religie.

Match: Partial (No exact match found)

Groot wonderwerck des Heeren van Loths wyf.

Match: Partial (No exact match found)

Accoort vande recht-sinnige leere der voorsienicheyt Gods.

Match: Partial (No exact match found)

Antvvoorde op een seker schrift, eens onbekenden, 'tonrechte geintituleert, Christelicke ende ernstighe vermaninghe tot vrede, aen R. Donteclock.

Match: Partial (No exact match found)

Cort begrijp vande redenen vvelcke sy voort brenghen die gheen ghemeenschap vvillen hebben met de misse.

Match: Partial (No exact match found)

Een schoon tractaet vande wtnementheyt van een christen-mensche.

Match: Partial (No exact match found)

Een treffelijcke oratie, leerende hoe sich een christen mensche schuldich is te draghen int onderzoecken der waerheyt.

Match: Partial (No exact match found)