Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Delft]' returned 515 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Sendt-brief, des prince van Parme aen borgmeesteren [...] van Antwerpen

Match: Partial (No exact match found)

Princeps Avriacvs; siue Libertas defensa: tragoedia nova.

Match: Partial (No exact match found)

Aan Zijne K.H.H. den prins van Oranje, na den slag van den 18 junij 1815

Match: Partial (No exact match found)

Een wonderlicke nieuwe prophecije vande Nederlandē.

Match: Partial (No exact match found)

Extract van sekere brieven, gheschreven uyt den Legher voor Groeninghen.

Match: Partial (No exact match found)

Engeland opgeofferd aan de belangen van het keurvorstendom Hanover.

Match: Partial (No exact match found)

Verder onderregting over het rust-stoorende formulier tegen Jansenius

Match: Partial (No exact match found)

De lofbare, ongehoorde ende memorable daden van Dauid Gwijn

Match: Partial (No exact match found)

Een cort |verhael: vant beleg van Nimmeghen ende van Parijs

Match: Partial (No exact match found)

Christelicke gesanghen ghetrocken uyt het Oude ende Nieuwe Testament.

Match: Partial (No exact match found)

Cort verhael vande reyse der Nederlandsche soldaten, die anno 1616. na Venetien zijn ghereyst.

Match: Partial (No exact match found)

Standvastige godloosheyd, of Godlooze standvastigheyd der jesuiten

Match: Partial (No exact match found)

De replica of wederantwoording tegens het regt der twee bekende kapittels, het Utregtse en Haarlemse tot stof vermalen.

Match: Partial (No exact match found)

Tegenvergift tegens de verstoorde rust in deze zalige vasten-tijd, met verwerpinge van den berugten Florentijnsen brief.

Match: Partial (No exact match found)

De tweede wonderlijcke nieuwe prophecije van de Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Een kaart van de landing van Maurits in Philippinen en zijn tocht naar Vlaanderen

Match: Partial (No exact match found)

Een kaart van den tocht Maurits naar Oostende

Match: Partial (No exact match found)

Verdedinge van Cornelis Booghaert teghen de calumnien, hem opghedicht in een boeck gheintituleert: Annotatien

Match: Partial (No exact match found)

T'samen-spraeck tusschen vader ende soon, over de deucht van weynich spreecken.

Match: Partial (No exact match found)

Wtlegginghe van het gebedt ons Heeren Iesv Christi.

Match: Partial (No exact match found)