Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Delft]' returned 515 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Ons belastingstelsel, oorzaak van Nederlands verval

Match: Partial (No exact match found)

Bij 's konings dood

Match: Partial (No exact match found)

Aan Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, in Maart 1849

Match: Partial (No exact match found)

Bij 's Konings uitvaart

Match: Partial (No exact match found)

Myn vaders, en myne poëtische gedachten, over Spreuken XXIV: vs. XXI [...] of Breydel, voor de heerschende muitzucht.

Match: Partial (No exact match found)

De hervormde klagende, nu juichende maagd van Holland.

Match: Partial (No exact match found)

Vrye gedachten van een' burger over het verval van't gemeenebest der Verenigde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Historische praalboog der stadhouderen van de zeven vereenigde provincien

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over 2 Korinth. V:1-10, gehouden ... op ... 20 Februarij 1848

Match: Partial (No exact match found)

Extract van sekere brieven, gheschreven uyt den Legher voor Groeninghen.

Match: Partial (No exact match found)

Engeland opgeofferd aan de belangen van het keurvorstendom Hanover.

Match: Partial (No exact match found)

Verder onderregting over het rust-stoorende formulier tegen Jansenius

Match: Partial (No exact match found)

De lofbare, ongehoorde ende memorable daden van Dauid Gwijn

Match: Partial (No exact match found)

Een cort |verhael: vant beleg van Nimmeghen ende van Parijs

Match: Partial (No exact match found)

Christelicke gesanghen ghetrocken uyt het Oude ende Nieuwe Testament.

Match: Partial (No exact match found)

Cort verhael vande reyse der Nederlandsche soldaten, die anno 1616. na Venetien zijn ghereyst.

Match: Partial (No exact match found)

Standvastige godloosheyd, of Godlooze standvastigheyd der jesuiten

Match: Partial (No exact match found)

De replica of wederantwoording tegens het regt der twee bekende kapittels, het Utregtse en Haarlemse tot stof vermalen.

Match: Partial (No exact match found)

Tegenvergift tegens de verstoorde rust in deze zalige vasten-tijd, met verwerpinge van den berugten Florentijnsen brief.

Match: Partial (No exact match found)

De tweede wonderlijcke nieuwe prophecije van de Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Een kaart van de landing van Maurits in Philippinen en zijn tocht naar Vlaanderen

Match: Partial (No exact match found)

Een kaart van den tocht Maurits naar Oostende

Match: Partial (No exact match found)

Verdedinge van Cornelis Booghaert teghen de calumnien, hem opghedicht in een boeck gheintituleert: Annotatien

Match: Partial (No exact match found)

Loff-dicht, ter eeren den manhaftigen zee-heldt Pieter Pietersz. Heyn.

Match: Partial (No exact match found)

Tranen, over den doodt van den grooten admirael van Hollandt [...] Pieter Pietersz. Heyn.

Match: Partial (No exact match found)

Nodige voorkennisse der gemeinte tot de oefening des kerken-bans, briefswyze betoogt.

Match: Partial (No exact match found)

Bij den dood van Van Speyk

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jacobs, vervattende de wonderlyke worstelinge en zalige overwinninge van Jacob vander Graaf

Match: Partial (No exact match found)

M. C. Statua Coelo demissa

Match: Partial (No exact match found)