Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Dordrecht]' returned 412 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Iets over de vrachtvaart op Neêrlands Oost-Indië, ten dienste van den staat

Match: Partial (No exact match found)

Des konings lijk bij Geertruidenberg

Match: Partial (No exact match found)

De rechte ontdeckinge vande Hollantsche regeerende Loevensteynsche heeren

Match: Partial (No exact match found)

De rechte ondeckinge vande Hollantsche regerende Loevensteynsche heeren

Match: Partial (No exact match found)

De rechte ondeckinge vande Hollantsche regerende Loevensteynsche heeren

Match: Partial (No exact match found)

Bij de uitvaart van Koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Heylsame raed, in desen tegenwoordige tydt.

Match: Partial (No exact match found)

Heylsame raed, in desen tegenwoordighe tydt.

Match: Partial (No exact match found)

Comeet-gespreck, tusschen mr. Abraham ende Justinus. Aengaende de hedendaeghsche steert-sterre.

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche merkwaerdigheden in het merkwaerdig jaar 1782.

Match: Partial (No exact match found)

Actum per campanam, den w7 Junii 1748

Match: Partial (No exact match found)

Zang aan de vrye Batavieren, maar niet aan Moffen, vleyers, of verraders.

Match: Partial (No exact match found)

Boezem öffer tot God, wegens den kommerlijken toestand van het vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Afbeelding van den uitgedienden Lt. Stadhouder te Dordrecht

Match: Partial (No exact match found)

Naauwkeurig |en opregt dagverhaal van het voorgevallene te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Discordia res maximæ dilabuntur

Match: Partial (No exact match found)

Omnibus haud dormit; stertique naso vigilanti

Match: Partial (No exact match found)

Sententie van het publyk, in het [...] verschil, over Het karakter van [...] Johan de Witt.

Match: Partial (No exact match found)

Sententie van het publyk, in het [...] verschil over Het karakter van [...] Johan de Witt.

Match: Partial (No exact match found)

Stop-naald, om Batavus de antwoorder, en diergelyke beulingen, me[!] te prikken. Gezonden aan [...] J.T. La F***.

Match: Partial (No exact match found)

Lijkrede over den hoogeerw. hooggel. heer Jodocus Heringa, Ez., doctor en professor der godgeleerdheid te Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Collegivm dispvtationvm theologicarvm in academiâ Leydensi privatim institutarum.

Match: Partial (No exact match found)

War-net der papisten.

Match: Partial (No exact match found)

Moed en hope voor de toekomst, versterkt door de vroegere geschiedenis van Nederland. Eene voorlezing.

Match: Partial (No exact match found)

Sevenbergse klagreden over de schadel?ke dood van den grootmagtigsten vorst Wilhem den III.

Match: Partial (No exact match found)

Zielen-raad in tyden van druk aan't bedroefde Nederland, ter occasie van het smertelijk overlijden van William de III.

Match: Partial (No exact match found)

Fallax sirenum cantus superstitiosi papismi.

Match: Partial (No exact match found)

De obsidione Bvscodvcense chronographica.

Match: Partial (No exact match found)

Viris nobilissimis Ockero Gevaerts et Cornelio de Gyselaar, parricidarum manibus ereptis [...].

Match: Partial (No exact match found)

De overgave van Antwerpen

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne waarde landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over de Bezwaren tegen den geest der eeuw, van Mr. I. da Costa

Match: Partial (No exact match found)

Een woord voor onzen tijd

Match: Partial (No exact match found)

Korte beschryvinge van de hedendaeghse comeet-gestarnte.

Match: Partial (No exact match found)

Klachte, uyt-gestort van de kercke, over den bloedigen oorlogh tusschen Manasse en Ephraïm.

Match: Partial (No exact match found)

Bij het graf van den wel eerwaarden zeer geleerden heer Ewaldus Kist, (predikant te Dordrecht)

Match: Partial (No exact match found)

Op de inundatien van de twee polders, genaamt de Zuydhoek. En het Zuyder-Nieulandt. Leggende voor de stadt Zierikzee.

Match: Partial (No exact match found)