Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Dunkerque]' returned 29 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aanspraak aan de Bataven.

Match: Partial (No exact match found)

Bericht aan de Batavieren.

Match: Partial (No exact match found)

Bericht aan de Batavieren.

Match: Partial (No exact match found)

Geloofsbelydenis der eerlang wederkerende patriotten: afgelegd [...] in den maand november 1792.

Match: Partial (No exact match found)

Rapport en ontwerp van decreet, voorgesteld aan de Nationaale Vergadering [...] betreklyk de Hollandsche vlugtlingen.

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling, over de gebreken in de regeeringsform van het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan het leger der vrye Franschen; benevens het Manifest aan het Belgische volk.

Match: Partial (No exact match found)

Almanak van den vader Gerard, voor [...] 1792, het derde van de jaartelling der vryheid.

Match: Partial (No exact match found)

Almanak van den vader Gerard

Match: Partial (No exact match found)

Bundel van bewysstukken, dienende tot bestraffing der logentaal van den heer C.L. van Beyma.

Match: Partial (No exact match found)