Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Groningen]' returned 1,291 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Pleitrede van E. Meeter, uitgesproken voor het Provinciale Geregtshof van Groningen, op den 14 october 1840

Match: Partial (No exact match found)

De onverwachte courier

Match: Partial (No exact match found)

[Landgenooten!]

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking aan mijne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Wapenkreet van W. O. Geertsema van Sjallema, vrijwillig cavalerist, aan de Nederlandsche mannen en jongelingen, bij de oproeping der vrijwilligers

Match: Partial (No exact match found)

Aan zijne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Blijde welkomstgroet aan de gewapende Groningers, bij hunne zegepralende wederkomst van Appingedam en Delfzijl

Match: Partial (No exact match found)

Een nieuw gedicht op de nationale garde van Groningen

Match: Partial (No exact match found)

Bij het vertrek van het Fransch garnizoen uit de vesting Delfzijl

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de kerkelijke inzegening van het huwelijk

Match: Partial (No exact match found)

Iets over het Bijbelgenootschap, van de directie van het Drentsche Genootschap aan hare medeingezetenen

Match: Partial (No exact match found)