Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Groningen]' returned 1,291 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Carmen in nuptiale sacrum, a [...] Gulielmo Quinto, et regia coniuge renovatum.

Match: Partial (No exact match found)

De invoering van de bisschoppelijke hiërarchie door den Paus in Nederland, aan staatsregt en grondwet

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang op het nieuwe orgel in de Ahakerke te Groningen,

Match: Partial (No exact match found)

Het eigenaardige der Roomsch-Catholieke en der Protestantsche kerk

Match: Partial (No exact match found)

Joh. Mensingae Elegia de Heidelberga deleta et vastato palatinatu ...

Match: Partial (No exact match found)

Johannis Braunii oratio funebris in obitum ... Joh. Friderici Miegii ... Habita A.D. XXII. Septembris CIC 1CC XCI

Match: Partial (No exact match found)

Rudolphi Eyssonii oratio funebris de vita et morte ... Jacobi Gussetii ...

Match: Partial (No exact match found)

Verdediging der leerwijze gevolgd op het Instituut voor doofstommen te Groningen

Match: Partial (No exact match found)

Jezus, een voorbeeld in goed doen

Match: Partial (No exact match found)

Het bestuur over de zorg voor armen en verwaarloosden

Match: Partial (No exact match found)

Het kerkhof buiten de Heer-poort te Groningen, of vlugtige wijsgeerige ... beschouwingen van hetzelve ...

Match: Partial (No exact match found)

Brieven over de tegenwoordige verdeeldheden en bewegingen in de Hervormde Kerk

Match: Partial (No exact match found)

De velttocht des jaars 1708 door de wapenen der h. bontgenooten zeeghaftig in Vlaanderen geendigt:

Match: Partial (No exact match found)

Extract uit de notulen van de edele mogende heeren Staaten van Zeelandt

Match: Partial (No exact match found)

Extract uyt het Ommelandere resolutie-boek

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over de opvoeding

Match: Partial (No exact match found)