Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Groningen]' returned 1,291 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aanmerkingen van een roomsch-katholijk priester over den heiligen rok te Trier

Match: Partial (No exact match found)

De ontworpene kanalisatie van Drenthe uit het ware oogpunt beschouwd enin hare waarde geschetst

Match: Partial (No exact match found)

J. F. Beins, de schoolmonarch in een waterdoctor gemetamorphoseerd

Match: Partial (No exact match found)

Waarheid en regtvaardigheid : ontwikkeld in een paar bladzijden over een onderwerp van den dag

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Protestanten en Katholieken in Nederland : een woord ter zake van het Duitsch-Katholicismus

Match: Partial (No exact match found)

Het belang der volksopvoeding : in een voorbeeld uit de geschiedenis onzer eeuw

Match: Partial (No exact match found)

Herinneringen aan lief en leed, voor en gedurende het huwelijk van J. Oomkens J. zoon en S. Stheeman

Match: Partial (No exact match found)

Leidraad voor armbesturen, inzonderheid voor diakenen, tot aanwijzing van het gebruik der wetten en besluiten, betrekkelijk het armwezen

Match: Partial (No exact match found)

Iets betrekkelijk de bekeering van de inboorlingen op het eiland Java

Match: Partial (No exact match found)

Gezangen bij gelegenheid van het derde eeuwfeest der Kerkhervorming

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede ter gedachtenis van de groote verdiensten der Nederlandsche vaderen, betrekkelijk het werk der Kerkhervorming

Match: Partial (No exact match found)

Oratio de meritis Nassaviorum in Foederatam Belgicam.

Match: Partial (No exact match found)

Judicium Astrææ. In honorem [...] Joan. Guilh. Friso.

Match: Partial (No exact match found)

Stat en Lande in vreugt over de blyde komste van [...] Joh. Wilh. Frizo [...] en [...] Maria Louiza.

Match: Partial (No exact match found)

Alcyonia per-illustribus ac præpotentibus Groningæ ac Omlandiæ Ordinibus [...]. Fausta.

Match: Partial (No exact match found)

Gezangen, bij het inwijden van het herstelde orgel in de kerk der Hervormden te Delfzijl, den 30 April 1818

Match: Partial (No exact match found)