Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Hague, Language: Dutch, Subject: Theology (Christian doctrine) - Period documents]' returned 17 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Een volcomen ontdeckinge van de roomsche leere, in saecken van conspiratie ende rebellye.

Match: Partial (No exact match found)

Des eerw: bischops van Landavien oratie. Gedaen inde vergaderinge vande [...] Staten Generael, op den vijfden november 1618.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan sijn excellentie, de heer graaf van Portland, &c. &c. rakende de persoon en het gevoelen van dr. B. Bekker.

Match: Partial (No exact match found)

Tractaet van t'ampt ende authoriteyt eener hoogher christelicker overheydt, in kerckelicke saecken.

Match: Partial (No exact match found)

De bekeeringhe van Ian Haren, ende syn weder-komen tot de ghemeynte Godts.

Match: Partial (No exact match found)