Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Hague, Language: Dutch, Date: 1655]' returned 41 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

DE Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ...

Match: Partial (No exact match found)

Den president ende raden over Hollandt, Zeelant ende Vrieslandt ..

Match: Partial (No exact match found)

Relatie van het wonderlijck gevecht ende belegeringe vande tafel.

Match: Partial (No exact match found)

Renovatie van placaet. De Staten van Hollandt ...

Match: Partial (No exact match found)

DE President ende Raden over Hollandt, Zeelant ende Vrieslandt ..

Match: Partial (No exact match found)

Belydenis vande koninginne Christina van Sweeden; vande pauselijcke religie, ende hoe sy haere religie versaeckt, ende af-sweert

Match: Partial (No exact match found)

Extraict van eenen brief geschreven by den generael Venables; aen [...] den heere protector vande republycque van Engelandt

Match: Partial (No exact match found)