Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Hague, Language: Dutch, Date: 1666]' returned 34 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Oprecht verhael van't gepasseerde in de zee-slagh, tusschen de vlooten van Engelant ende van de Vereenighde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Verhael van't gepasseerde in de zee-slagh, tusschen de vlooten van Engelandt ende van de Vereenighde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Verhael van't gepasseerde inde zee-slach tusschen de vlooten van Engelandt ende vande Vereenighde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van den ... admirael generael Michiel Ad: Ruyter. Geschreven in 't schip de seven Provincien, den 14 Iunij 1666. tegen den avondt

Match: Partial (No exact match found)

Missive gheschreven aen ... de Staten Generael ... uyt 's lands vloot den 14. Iuny 1666.

Match: Partial (No exact match found)

Den vryen |handel ter zee, voor de Vereenighde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Op 't afbranden van Londen

Match: Partial (No exact match found)

Brant van Londen.

Match: Partial (No exact match found)

Renovatie en ampliatie, raeckende de keure vande besmettelijcke sieckte

Match: Partial (No exact match found)