Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Hague, Language: Dutch, Date: 1692]' returned 20 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Missive van de Heer van Dijckvelt, geschreven aen Haer Hoogh. Mog. uyt het leger by Lembeek, den vierden Augusti 1692

Match: Partial (No exact match found)

Missiven van den heere luytenant-admirael P. van Almonde, geschreven aen haer hoogh mog. in 'slandts schip de Prins

Match: Partial (No exact match found)

Hollands-groet aan zyn koninglyke majesteit van Groot Brittangie enz. op zijn overkomste.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan sijn excellentie, de heer graaf van Portland, &c. &c. rakende de persoon en het gevoelen van dr. B. Bekker.

Match: Partial (No exact match found)

Bekker door Bekker overtuygt

Match: Partial (No exact match found)

Missive, aen D. Balthazar Bekker, in't korte ontdekkende de gronden van sijn mis-grepen.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede missive aen d'heer Balthasar Bekker, over sijn Betooverde weereld, Daniel, en den 2den druk van de cometen.

Match: Partial (No exact match found)

Redenen waaromme hy sig heeft afgescheyden van de soo genaamde lutherse gemeente.

Match: Partial (No exact match found)

Op de aard-beving, voorgevallen op den achtienden van herftsmaand[!], des jaars M D C XCII.

Match: Partial (No exact match found)