Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Hague, Language: Dutch, Date: 1695]' returned 41 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Lykklagt over het droevig afsterven van den eerwaardigsten heer en vader Joannes, aartsbisschop van Kantelberg.

Match: Partial (No exact match found)

Gelukkige herbergsaamheit, vertoont in een predikaatsie over II Kon. IV. VIII-XVII. Voor't synode van Zuidthollant.

Match: Partial (No exact match found)

Zions-treurgalm met traanen gezucht [...] over den [...] doodt der [...] vorstinne Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

Zionis Maria Stuart fidissima nutrix! Dat is: Zions getrouwste zoogvrouwe Maria Stuart!

Match: Partial (No exact match found)

Tabitha doot en onsterflyk vertoont in een lykpredikaatsie [...] Maria de Twede [...] ter gedachtenisse.

Match: Partial (No exact match found)

Lykrede over het ontydig afsterven van [...] Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

Christenryk in rou over de doorluchtigste, grootmagtigste vorstin, Maria, koningin door Godts genade van Groot Britanje ..

Match: Partial (No exact match found)

Neerlands rouklagten, uitgegalmd door digters deser eeuwe, op de dood van [...] Maria, koninginne van Groot Britannie.

Match: Partial (No exact match found)