Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Hague, Language: Dutch, Date: 1702]' returned 44 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Het allerchristelykste Europe in Rou over ... Willem den Derden

Match: Partial (No exact match found)

Zions herten-leet, treurig uit-geboesemt ter gelegentheyt van de ... dood, van ... Wiljam de Derde, ...

Match: Partial (No exact match found)

Lijkzang, ter glorieuser gedachtenisse van zijne Britannissche majesteit Wilhem de III.

Match: Partial (No exact match found)

Ter eeuwige gedagtenisse van ... Willem den Derden ....

Match: Partial (No exact match found)

Ter lijkstacie van zyne Gezaligde Majesteyt van Groot Brittanje

Match: Partial (No exact match found)

Treur- en troost-gesang op de doot van ... Willem den Derden

Match: Partial (No exact match found)

Op 't afsterven van Willem III ...

Match: Partial (No exact match found)

Op 't afsterven van Willem III ...

Match: Partial (No exact match found)

Lyck-gedicht, over de droevige, en onverwachte doot van den doorluchtighste, en groote vorst, Willem den Derden.

Match: Partial (No exact match found)

Missive van Hare Majesteyt de Koninginne Anne, geschreven aen Haer Hoogh Mog. den 10. Maert 1702

Match: Partial (No exact match found)

Concept-project, |tot een voordeelige lyfrente

Match: Partial (No exact match found)

Verdigtsel van de groote verslindende, maer nu seer benarde, wolf

Match: Partial (No exact match found)

Het waare |interest van Europa, tot conservatie van haare vryheyt.

Match: Partial (No exact match found)

Articulen |voorgestelt nopende de capitulatie van Roermonde

Match: Partial (No exact match found)