Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Hague, Language: Dutch, Date: 1785]' returned 21 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Het Jaarfeest van Willem George Fredrik

Match: Partial (No exact match found)

Het jaarfeest van Willem Geörge Frederik! Op den vyftienden van sprokkelmaand 1785.

Match: Partial (No exact match found)

Ter elfde verjaaring. Van den prins Willem George Fredrik.

Match: Partial (No exact match found)

Aan God.

Match: Partial (No exact match found)

De oppermagt van eenen koning van Engeland, in vergelyking gesteld met het gezag en bewind van een erf-stadhouder [...] der Vereenigde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

[Gedicht ter gelegenheid van de beëindiging van de oefeningen van de vrijkorpsen van Voorschoten, Veur en 's-Gravenhage].

Match: Partial (No exact match found)

Vredelievende mey-groete en burgerzang der [...] schutterye, van [...] 'sGravenhaege.

Match: Partial (No exact match found)

Lofdicht op de manhafte schutterije van 'sGraavenhaage [...] geleid wordende door [...] G.F. van Slingeland.

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlijke vermaning van Waarmond, aan de zaamenvergaderde landjeugd [...] tot het vieren dezer plechtigheid. Op den 28sten van slachtmaand 1785.

Match: Partial (No exact match found)

Ter verjaaring van haare koninglyke hoogheid, mevrouwe de prinsesse van Oranje en Nassau.

Match: Partial (No exact match found)

Het Jaarfeest van Willem George Fredrik!

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg van de saamenspraak tusschen Vrijheid en Burgerhart. Op den achtsten van lentemaand 1785.

Match: Partial (No exact match found)