Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Hague, Language: Dutch, Date: 1786]' returned 17 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Bewys van de intrigues van vreemde ministers, om invloet op de zaak van de Republiek te bekoomen.

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang van Den echten vrank en vryen Batavier [...] ter verjaaringe van [...] Willem de Vyfde, prince van Oranje en Nassau [...] treedende in zyn 39ste jaar

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking van Vryhard, aan Neerlands eendrachts minnende landjeugd. Op den 8sten van lentemaand, 1786.

Match: Partial (No exact match found)

Samenspraak tusschen Godsdienst, Vryheid en Burgerhart, dienende tot een vervolg op het eerste en tweede stukje Vryheid en Burgerhart.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de vaderlandsche burgers.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Ter verjaring van zijne doorluchtige hoogheid Willem Fredrik. Op den 24ste. van oogstmaand 1786.

Match: Partial (No exact match found)

Op de heugelyke verjaaring van [...] princesse Frederika Louiza Wilhelmina, op den 28sten. van slagtmaand MCCLXXXVI.

Match: Partial (No exact match found)

Jongelings vreugdezang, en rouwklagt ter heugchelyke verjaaring van [...] Willem Fredrik, erf-prince van Oranje en Nassauw.

Match: Partial (No exact match found)

Ryswyk opgewekt om God te loven, in eene redenvoeringe, ter inwydinge van den orgel.

Match: Partial (No exact match found)