Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Hague, Language: Dutch, Date: 1814]' returned 18 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Een woordje aan Napoleon, gewezen koopman in tabak, etc., etc., etc.

Match: Partial (No exact match found)

Leerredenen op de verlossing des vaderlands

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan Napoleon

Match: Partial (No exact match found)

De val van Napoléon, voor verscheide eeuwen reeds in de Heilige Schrift voorzegd

Match: Partial (No exact match found)

Krijgs-lied der verbondene legers

Match: Partial (No exact match found)

Ontwerp van eene grondwet voor de Vereenigde Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Nederlands verlossing, gevierd op den 29en van lentemaand MDCCCXIV

Match: Partial (No exact match found)

Overzicht van de naastvoorgaande jaren, bij den aanvang van het jaar 1814

Match: Partial (No exact match found)

Afscheid van den colonel der voormaalige Oranje-garde, den heer J.G. van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, van zijne wapen-broeders, op den 9den mei 1814

Match: Partial (No exact match found)

De dankbaare aan God gewijde vreugd van het verloste Nederland

Match: Partial (No exact match found)

De 8e maart 1748 herdacht op den 8en maart 1814

Match: Partial (No exact match found)