Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Hague, Language: Dutch, Date: 1818]' returned 9 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Vaderlandsche uitboezeming aan mevrouw Wattier-Ziesenis

Match: Partial (No exact match found)

Verslag in de jaarlijksche vergadering van het Bijbelgenootschap, afdeeling 's Gravenhage, gedaan op den 2 April 1818, in de Kloosterkerk

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming bij de oprigting der Maatschappij van Weldadigheid

Match: Partial (No exact match found)

Memorie, aan de heeren leden der Kamer van Beschuldiging, bij het Hoog-Geregtshof te 's Gravenhage

Match: Partial (No exact match found)