Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Hague, Language: Dutch, Date: 1824]' returned 15 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, bij hoogstderzelver verjaringfeest op den 18 November 1824

Match: Partial (No exact match found)

Memorie over den vrijen graanhandel in de Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op de Gedenkschriften wegens het vierde eeuwgetijde van de uitvinding der boekdrukkunst, door Lourens Janszoon Koster

Match: Partial (No exact match found)

Lijkrede op onzen heiligen vader den paus Pius VII, uitgesproken in de kerk van het collegie te Aalst

Match: Partial (No exact match found)

Brief van den heer Laval, voormaals predikant te Coudé-sur-Noireau, aan zijne vorige geloofsgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Een paar woorden aan den katholijken vrager, door den protestantschen

Match: Partial (No exact match found)