Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Hague, Language: Dutch, Date: 1841]' returned 19 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Redevoering over de staatkunde hier te lande, na den Utrechtschen vrede

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwingen over de Algemeene Rekenkamer

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord op de uitboezeming van A. van der Hoop, Jr.

Match: Partial (No exact match found)

Waterleiding te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Verzameling van officiële stukken, enz. betrekkelijk het Concordaat

Match: Partial (No exact match found)

Een spiegel dezes tijds, ter beproeving der kinderen Gods, voorgesteld in eenige opmerkingen betrekkelijk de tijdsomstandigheden

Match: Partial (No exact match found)

Een spiegel dezes tijds, ter beproeving der kinderen Gods, voorgesteld in eenige opmerkingen betrekkelijk de tijdsomstandigheden

Match: Partial (No exact match found)

Over christelijke volks-opvoeding en vrijheid van onderwijs in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Nog iets ter zake van het stelsel van in-, uit- en doorvoer en 's lands financieel belang dienaangaande

Match: Partial (No exact match found)

Het verlangen naar afzonderlijke scholen gebillijkt

Match: Partial (No exact match found)