Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Hague, Language: Dutch, Date: 1847]' returned 13 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Geen partijschappen, of het meest wezenlijk algemeen belang

Match: Partial (No exact match found)

Ontwerp ter bevordering van meerdere bestaansmiddelen in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Onschendbaarheid des Konings

Match: Partial (No exact match found)

Waarneming der belangen van de Nederlandsche Rijn-Spoorweg-Maatschappij

Match: Partial (No exact match found)

Advies van den Staatsraad, Lands-advocaat aan Z.E. den Minister van Binnenlandsche Zaken, over den eigendom van het Haarlemmermeer

Match: Partial (No exact match found)

Een woord betreffende de graanwet

Match: Partial (No exact match found)

De afschaffing van den sterken drank, als volksdrank, aangeprezen door de staathuishoudkunde

Match: Partial (No exact match found)

De zeemagt, beschouwd in verband met de Oost-Indische bezittingen van het rijk

Match: Partial (No exact match found)

Het biddend Nederland, den tweeden van Bloeimaand 1847

Match: Partial (No exact match found)

Nagalm van den bededag in Nederland, gehouden den 2 Mei 1847

Match: Partial (No exact match found)

Achttien junij

Match: Partial (No exact match found)

Het dankend Nederland, den 26sten van Herfstmaand 1847

Match: Partial (No exact match found)

Biddags-rede over Jakobus V: 7-9a

Match: Partial (No exact match found)