Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Hague, Language: Dutch, Date: 1849]' returned 53 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Herinnering aan Willem Hendrik Schmidt

Match: Partial (No exact match found)

De kolonien en het moederland : een waarschuwend woord in de tegenwoordige oogenblikken aan de natie en hare vertegenwoordigers gerigt

Match: Partial (No exact match found)

Wenken over eenige hoofdpunten der wetgeving op het lager schoolwezen

Match: Partial (No exact match found)

De organieke instelling van de orde der Jezuiten

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op het verslag van den raad der tijdelijke ministers aan Z.M. den Koning, van 16 November 1848

Match: Partial (No exact match found)

Aanteekeningen en opmerkingen

Match: Partial (No exact match found)

De openbaarheid

Match: Partial (No exact match found)

Brieven van Mr. J. Bakker Korff, aan eenen vriend te 's Gravenhage over de brieven van Mr. S. P. Lipman aan Mr. G. Groen van Prinsterer

Match: Partial (No exact match found)

De Nederlandsche Staats-Courant

Match: Partial (No exact match found)

De openbaring van de handelingen der Staten-Generaal

Match: Partial (No exact match found)

De kieswetten van Belgie, Pruissen en Frankrijk

Match: Partial (No exact match found)

Over het te kort van vijftien millioenen en de beraamde middelen tot dekking van hetzelfde

Match: Partial (No exact match found)

Mijn antwoord op de critiek van mijn ambtgenoot

Match: Partial (No exact match found)

De Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de Gemeentewet

Match: Partial (No exact match found)

De gemeentebesturen onder de staatsregelingen van 1798, 1801, 1805 en 1806

Match: Partial (No exact match found)

De staats-financiën

Match: Partial (No exact match found)