Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Hague, Language: Dutch]' returned 3,349 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

'sGravenhaagse |maandagse rouw-courant. Van den 26ste jannuary

Match: Partial (No exact match found)

Op het afbeeltsel zyner doorluchtige hoogheit, door J. Spinny geschildert

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche uitboezeming aan mevrouw Wattier-Ziesenis

Match: Partial (No exact match found)

Resolvtie vande doorluchtige moghende heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt.

Match: Partial (No exact match found)

's-Gravenhaagse maandagse rouw-courant

Match: Partial (No exact match found)

Reglement, op de politijcque reformatie inde Meyerije van 'sHertogen-bosch

Match: Partial (No exact match found)

Waerschouwinge

Match: Partial (No exact match found)

Instructie voor den geweldige-generael van't leger

Match: Partial (No exact match found)

Op de afbeeldinge van ... Cornelis Tromp, ...

Match: Partial (No exact match found)

Geluck wenschinge van de Haegsche schutterye aen sijn koninklijcke hoogheyt den heere prince van Orange.

Match: Partial (No exact match found)

Missive van den heer lieutenant-admirael de Ruyter, geschreven aen ... den ... prince van Orange, ... den 22 Augusti 1673. 's morgens

Match: Partial (No exact match found)

Missive van de heer lieutenant-admirael De Ruyter, geschreven aen haer Hoogh. Mog. in 't schip de Seven provincien, den 22 augusti 1673

Match: Partial (No exact match found)

Missive van de heer lieutenant-admirael Tromp, geschreven den twee-en-twintighsten augusti 1673

Match: Partial (No exact match found)

Missive van de heer lieutenant-admirael De Ruyter

Match: Partial (No exact match found)

Oprechte brief van de heer lieutenant-admirael Tromp, geschreven den twee-en-twintighsten augusti 1673

Match: Partial (No exact match found)

Oprechte missive van de heer lieutenant-admirael De Ruyter

Match: Partial (No exact match found)

Extract Uyt een Brief van de Heer Vice-Admirael de Liefde (10 Juni)

Match: Partial (No exact match found)

Missive van de heer lieutenant-admirael Tromp, geschreven in 't schip den Gouden Leeuw, op Schoonevelt, de 15 Iunij 1673

Match: Partial (No exact match found)