Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Harderwijk]' returned 63 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Lessus in funere serenissimi [...] Gulielmi IV.

Match: Partial (No exact match found)

Kort relaas van zekere [...] onlusten [...] voorgevallen tot Nymegen, in [...] july 1748.

Match: Partial (No exact match found)

Den bedroefden pachter, bedrogen krajer, en ongelukkigen deurwaarder. Borger blyspel.

Match: Partial (No exact match found)

Verzameling van nieuw uitgekomene mengel-poe

Match: Partial (No exact match found)

Korte ende noodwendige waerschouwinge of onderrichtinge over seecker boecxken genoemt Vredes-drangh.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den Patriot

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den Patriot

Match: Partial (No exact match found)

Het roomsche |rot goet pater-jot. Klinkdigt

Match: Partial (No exact match found)

Pieter Bakker ontmaskerd. Behelzende eene verdeediging der handelingen, van den Amsterdamschen kerkenraad, gehouden met Pieter Bakker.

Match: Partial (No exact match found)

Tegenbericht op D. Vorstii lasterlycke ende ongefondeerde antvvoort.

Match: Partial (No exact match found)

Protest der stad Harderwijck, ten Quartiers recesse van Veluwe geinsereerd

Match: Partial (No exact match found)

Toneel van Evropa met hare personagien af-gebeelt.

Match: Partial (No exact match found)

Toneel van Europa met haar personagien af-gebeelt ...

Match: Partial (No exact match found)

Kool voor raapen, opgedist in de keukens van nyt en eigenbaat.

Match: Partial (No exact match found)

Tractaet van het recht der kercke Christi, ende der christelijcke overheyt in t'kerckelijcke.

Match: Partial (No exact match found)

Echo, op W. V. Haren

Match: Partial (No exact match found)

Kallistratus

Match: Partial (No exact match found)

Drie uitmuntende gedigten van jonkheer Willem van Haren, om agter de Gevallen van Friso [...] te kunnen geplaatst worden

Match: Partial (No exact match found)

Vierde uitmuntend gedigt, van jonkheer Willem van Haren, om agter de Gevallen van Friso [...] te kunnen geplaatst worden

Match: Partial (No exact match found)

Vol-maeckte lavvver-crans, over het zegen-rijcke iaer van XVIC. negen en tvvintich.

Match: Partial (No exact match found)

Copye, |van een missive gheschreven van een remonstrantsch predicant aen zynen vriendt, nopende de schriften Henrici Slatii

Match: Partial (No exact match found)