Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Harlingen]' returned 49 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Hermanni Venema Justa cum viro clarissimo Antonio Driessenio expostulatio

Match: Partial (No exact match found)

Waarschuwinge tegen de geestdrijverij vervat in een brief aan de doopsgezinden in Friesland.

Match: Partial (No exact match found)

Tweetal leerredenen over de hoop des wederziens na den dood

Match: Partial (No exact match found)

Het Amsterdamse zeemans-praatje

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang, den jongen erfprinse van Oranje en Nassau [...] op z?nen geboortedag [...] toegezongen.

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdams burger-recht. Dat is: Een korte beschryvinge van veele privilegien en handvesten.

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over de quotae der Zeven Vereenigde Provincien.

Match: Partial (No exact match found)

Twee missiven van den heere luytenant admirael van Wassenaer, geschreven uyt het schip d'Eendracht

Match: Partial (No exact match found)

Vredes-drangh, ofte Accuraet ende leersaem discours aengaende de dispuyten ende onlusten in de kercke tot Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)