Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Hoorn]' returned 97 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Bemoedigende aanspraak aan het vaderland, in den tegenwoordige toestand.

Match: Partial (No exact match found)

Gewenste en blyde inkomste van sijne majesteyt Willem de III. [...] in 'sGraavenhage.

Match: Partial (No exact match found)

Afscheidsgroet aan Dr. H.P. Timmers Verhoeven, bij Z.W.E.W. vertrek van Hoorn naar 's-Gravenhage (31 Julij 1837)

Match: Partial (No exact match found)

De gebannen duyvel weder in-geroepen, ofte Het vonnis van doctor Bekker [...] in revisie gebragt.

Match: Partial (No exact match found)

Weemoedstonen, ter verjaring van H.K.H. Mevrouwe Princesse Albert van Pruissen, den 9 Mei 1838

Match: Partial (No exact match found)

La peuple à son roi. Hommage `a S.M. le roi des Pays-Bas etc. etc. etc.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerckinghen |op seeckere vraghe [...] van D. Caspar Streso

Match: Partial (No exact match found)

Provisioneel vertoogh vande groote onbescheydenheyt ghepleeght by Rippertum Sixti.

Match: Partial (No exact match found)

Biggel-tranen, over de schielijcke veranderinge vande vermeynde groote winstcoopmanschap der bloemisten.

Match: Partial (No exact match found)