Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Kampen]' returned 61 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De hoogste wensch

Match: Partial (No exact match found)

Projet d'un plan d'association, pour fonder une Société paternelle en faveur des condamnés à mort

Match: Partial (No exact match found)

Missiven, geschreven door de heer Rutger van Haersolte [...]. Aen de steden Deventer en Campen

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan de burgers, boeren, en verder in- en opgezetenen van Overyssel. By gelegenheid van het teekenen [...] hunner requesten.

Match: Partial (No exact match found)

'sKonings-bede

Match: Partial (No exact match found)

Nederland aan Amsterdam, September 1845

Match: Partial (No exact match found)

De tentoonstelling te Kampen

Match: Partial (No exact match found)

Iets over Jan Frederik Schæffer, Hz

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over I Koningen VIII: 29a

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering van een' Hollander, over verscheiden gewigtige onderwerpen

Match: Partial (No exact match found)

Zelotes en Prudentius, beter onderricht over den vreden-drangh van Salomon van Amstel.

Match: Partial (No exact match found)

Rome en België, of Wat wil de Paus nog in de negentiende eeuw? en wat moeten de regeeringen?

Match: Partial (No exact match found)

Adres aan Z. M. den koning over godsdienst en onderwijs, volgens het ontwerp van gewijzigde grondwet

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche poëzy

Match: Partial (No exact match found)

In exceptionem Zuthpaniensem Illustriss.

Match: Partial (No exact match found)

Op het zegevierend binnenrukken van Neêrlands heldenschaar in Leuven, op den 13 augustus 1831

Match: Partial (No exact match found)

VVeder-roepinge ende schvlt-bekentenisse Ioannis Schotleri

Match: Partial (No exact match found)

VVeder-roepinge ende schvlt-bekentenisse Ioannis Schotleri

Match: Partial (No exact match found)

Vveder-roepinghe ende schult-bekentenisse Iohannis Schotleri

Match: Partial (No exact match found)

Op de uitgetrokken schutterij

Match: Partial (No exact match found)

Over den zegen der godsdienst, zigtbaar in den tempel

Match: Partial (No exact match found)