Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leeuwarden]' returned 374 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Verslag over de aansluiting van Ameland aan den Vrieschen wal en de opslijking van het Wad

Match: Partial (No exact match found)

Lyk-traanen gestort oover't ooverlijden des [...] heeren Gualteri Henrici Gualteri.

Match: Partial (No exact match found)

De vernedering en verlossing des vaderlands

Match: Partial (No exact match found)

Aan myn vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Het Godsbestuur zigtbaar in het 50jarig bestaan van het verbeterd onderwijs in de lagere scholen van ons vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Wat heeft de Tweede Kamer gedaan ten opziche der Rijkspolitie?

Match: Partial (No exact match found)

De bekommerde protestant, in zijne vrees voor de Roomsche bisschoppen gerustgesteld

Match: Partial (No exact match found)

Wat wacht ons van Rome?

Match: Partial (No exact match found)