Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leeuwarden]' returned 374 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Seegereeden voor de aller doorluchtichste kooning van Groot Britanjen [...] Willem van Oranjen.

Match: Partial (No exact match found)

Quia en quatenus

Match: Partial (No exact match found)

De verkondiging des Evangeliums aan alle volken de voorwaarde van de wederkomst des Heeren en van de voleinding der wereld

Match: Partial (No exact match found)

Nederland en de ministers

Match: Partial (No exact match found)

Verslag over de aansluiting van Ameland aan den Vrieschen wal en de opslijking van het Wad

Match: Partial (No exact match found)

Lyk-traanen gestort oover't ooverlijden des [...] heeren Gualteri Henrici Gualteri.

Match: Partial (No exact match found)

De vernedering en verlossing des vaderlands

Match: Partial (No exact match found)

Aan myn vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Het Godsbestuur zigtbaar in het 50jarig bestaan van het verbeterd onderwijs in de lagere scholen van ons vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Wat heeft de Tweede Kamer gedaan ten opziche der Rijkspolitie?

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over de christelijke blijdschap, in dichtmaat uitgesprooken

Match: Partial (No exact match found)

Lecker banquet ofte een vrolijck nieuwe-jaers gheschenck tot een vrede wensch.

Match: Partial (No exact match found)

Godgeleerde stellingen.

Match: Partial (No exact match found)

De leerreden van den heer P.L.S. Muller [...] gedaan ter gelegenheit van't [...] verlies van [...] den heere prince van Oranjen.

Match: Partial (No exact match found)

De klagende rams-hoorn; gestoken ter uyt-vaart van [...] Anthonius Kann.

Match: Partial (No exact match found)

Remonstrantie en respective protestatie [...] tegens de deductie in cas d'appel.

Match: Partial (No exact match found)

Het grietmanschap ontmanteld

Match: Partial (No exact match found)