Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leiden, Subject: History (Netherlands) - Period documents]' returned 135 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Ernstige aanspraak aan mr. Pieter de Joncourt, over sijn klagt-brief aan en tegen de professor Van Til.

Match: Partial (No exact match found)

Verhaal van het gebeurde tusschen den heere S. van Schaak, med. stud. en den heere L.E. van de Graaff, major.

Match: Partial (No exact match found)

Verhaal van het gebeurde tusschen den heere S. van Schaak, med. stud. en den heere L.E. van de Graaff, major.

Match: Partial (No exact match found)

Rabies rabidi rabi. Anders Rabbelary van de rabbelende P. Rabus.

Match: Partial (No exact match found)

Requesten van mr. Everard Jacob van Roijen [...]. Aan de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Ligchaam des Bataafschen volks

Match: Partial (No exact match found)

Montstopping |aende vrede-haters

Match: Partial (No exact match found)

Oratio funebris in obitum exellentis: memoriæ [...] Frederici Henrici.

Match: Partial (No exact match found)

Het godtsalich overlyden, van sijne doorluchtighste hoogheyt, Frederick Henrick.

Match: Partial (No exact match found)

Dionysii Godefridi van der Keessel [...] narratio de rebus a se, et a facultate juridica gestis circa nuper evulgatam dissertationem Joh. Jacob. Thom. Duval

Match: Partial (No exact match found)

De historie van Harmen of De propheet van den Overtoom

Match: Partial (No exact match found)

Oratio gratulatoria, auctoritate &nomine senatus academici [...] dicta coràm [...] Gulielmo III.

Match: Partial (No exact match found)

Geluk-wensching aan den alder-doorlugtigsten prince van Orangie en Nassouw, &c. Wilhem de Derde.

Match: Partial (No exact match found)

VVaerachtich |verhael, van de victorie ende 't overgaen van't Sas van Gent

Match: Partial (No exact match found)

Lof en lykreden ter hoogstzaliger gedagtenisse van [...] Willem Carel Hendrik Friso.

Match: Partial (No exact match found)

Js. |Le Francq van Berkhey aan zyne medeburgeren [...]. Tweede stukje

Match: Partial (No exact match found)

Js. Le Francq van Berkhey. Aan zyn hoöners

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering gehouden door den burger Jan ten Brink, in tegenwoordigheid van den provisionelen raad en de gemeente van Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Elias aan neef Joel [...] gevonden voor't huys van do. de H... te L....

Match: Partial (No exact match found)

Encomium serenissimi ac celsissimi herois Guillelmi Henrici Arausionensis principis [...] natali ejus die.

Match: Partial (No exact match found)

Apologia van Joan Strockel I.V.D. secretaris der stadt Deventer, op den Gevluchten uyl

Match: Partial (No exact match found)

Apologie ov defense de tresillvstre prince Gvillavme [...] contre le ban &edict publié par le roi d'Espaigne

Match: Partial (No exact match found)

Apologia illvstrissimi principis Willelmi [...] ad proscriptionem ab Hispaniarum rege in eum promulgatam

Match: Partial (No exact match found)

Apologie ov defense de tresillvstre prince Gvillavme [...] contre le ban &edict publié par le roi d'Espaigne

Match: Partial (No exact match found)

Ware interest van Holland; gebouwt op de ruïnen van den Interest van Holland, onlangs uitgegeven door D.V.H.

Match: Partial (No exact match found)

Discours oft verhael ghemaect op de quetsure van mijn heere de prince van Oraignen.

Match: Partial (No exact match found)

Discovrs dv mevrdre commis en la personne dv tresillvstre prince d'Orange

Match: Partial (No exact match found)

Discovrs svr les moiens de conserver l'estat, et la religion av Pays Bas

Match: Partial (No exact match found)

Aen Iohannis Horenbeeck, prediker in Leyden. En aen alle inwoonders der aerden.

Match: Partial (No exact match found)