Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leiden, Date: 1648]' returned 11 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Geluckwenschingh over den eeuwigen vrede, geslooten binnen Munster in Westphalen op den 30. ianuarij 1648.

Match: Partial (No exact match found)

Oratie van de vrede, tusschen de hooghmachtighe Philippe de IV [...] ende de Staeten der vrye Vereenichde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Pacis Belgicæ Monasterij factæ encomium.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Adrianvs Heereboord, ghesonden aen sijn vrouw Iohanna de la Covr

Match: Partial (No exact match found)

Naackte ende nodige verdedigingh, vande eer ende het leven, van Adrianvs Heereboord.

Match: Partial (No exact match found)

Naackte ende nodige verdedigingh, vande eer ende het leven, van Adrianvs Heereboord

Match: Partial (No exact match found)

Verklaringe van den heer Pieter Jarrige, voor desen iesuijt vande vierde belofte, en prediker.

Match: Partial (No exact match found)