Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leiden, Date: 1785]' returned 21 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Zang der vrije Batavieren

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over het oorsprongelyk berusten der oppermacht by het volk

Match: Partial (No exact match found)

Aen Nederland: bij het houden van den algemeenen dank- vast- en bededag, op den XXVIIsten van grasmaend MDCCLXXXV.

Match: Partial (No exact match found)

Bemoediging aan Nederland, bij den aanvang van het jaar MDCCLXXXV.

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche wensch aen den welëdelen heer Joost van Poot, bij deszelfs verkiezing tot raed in de vroedschap der stad Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den heere mr. Jan Christiaan Hespe, in zyne gevangenis

Match: Partial (No exact match found)

Andwoord op den derden en vierden brief van mr. H. Calkoen.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de braeve burgerije der stad Amsteldam, bij het ontslag van mr. J.C. Hespe, uit zijne gevangenis.

Match: Partial (No exact match found)

Vyfde iets voor Leyden, of Brief van Jan Helpgraag aan zyn goeje vrienden de Leydsche Louw en Krelis

Match: Partial (No exact match found)