Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leiden]' returned 1,313 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De hervorming onzer hoogescholen

Match: Partial (No exact match found)

Lyk-predicatie, over de doodt van D. Conradus Bremer.

Match: Partial (No exact match found)

Bijdrage tot de geschiedenis van het onderwijs in Nederland sedert 1825

Match: Partial (No exact match found)

Leydts |praetjen, van desen tegenwoordige tyt en gelegendtheydt. Part. 1

Match: Partial (No exact match found)

Wy Willem Carel Hendrik Friso ...

Match: Partial (No exact match found)

Die van den Geregte der Stadt Leyden ...

Match: Partial (No exact match found)

Resolutie.

Match: Partial (No exact match found)

Publicatie: die van den gerechte der stadt Leyden etc

Match: Partial (No exact match found)

Publicatie: die van den gerechte der stadt Leyden etc

Match: Partial (No exact match found)

Gods bijzondere vertegenwoordiging in onze kerken, door de inwijding.

Match: Partial (No exact match found)

Missive over den aart en oorsprong der drosten- en andere diensten in Overrijssel[!] [...] geschreeven aan Johan Derk baron van der Capellen tot den Pol, en door zijn hoog welgebooren aan het publiek medegedeeld.

Match: Partial (No exact match found)

Feestzang bij de plegtige inhuldiging en krooning van Z.M. Willem III

Match: Partial (No exact match found)

Iets voor mijn kind

Match: Partial (No exact match found)

Moderamen inculpatæ tutelæ

Match: Partial (No exact match found)

De muitzucht beteugeld.

Match: Partial (No exact match found)

Het gedrag van Israël en Rehabeam, ten spiegel van volk en vorst. Leerrede over 1 Kon. XII: 3b-20a.

Match: Partial (No exact match found)

Het gedrag van Israël en Rehabeam, ten spiegel van volk en vorst. Leerrede over 1 Kon. XII: 3b-20a.

Match: Partial (No exact match found)

Phalaecium in calumniatorem nominis Batavi anonymum, auctorem detestandi carminis, quod inscripsit Vervolg op De oranjeboomen.

Match: Partial (No exact match found)

Oratio de lvctvosa calamitate, quæ anno domini M DC LXIX. civitatem Leidensem [...] graviter afflixit.

Match: Partial (No exact match found)

Le prix de la reformation : sermon sur Apoc. III. 11.

Match: Partial (No exact match found)

Korte beschouwingen over het armwezen

Match: Partial (No exact match found)

Foederati Belgii alcyonia sive de pace Belgica dissertatio oratoria

Match: Partial (No exact match found)

Effigies Engelberti Francisci Berkelii.

Match: Partial (No exact match found)

Berkelius Reip. redditus

Match: Partial (No exact match found)

Een drietal bedenkingen van Mr. G. Groen Prinsterer beantwoord

Match: Partial (No exact match found)

Doot |ende hemelsche verheerliicking van Wilhelm. Prince van Orangjen.

Match: Partial (No exact match found)

Eenige bedenkingen over het lager onderwijs, in eenen brief aan den heer Mr. Groen van Prinsterer

Match: Partial (No exact match found)

Zegezang. Uitgesproken op de jaarlijksche vergadering des genootschaps, onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt.

Match: Partial (No exact match found)

De Leydsche weezen aan de burgerij: op den eersten van louwmaand des jaars MDCCLXXXII.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den schrijver van het: Iets over ons hooger onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Memorie over de regten der stad Leyden op het Haarlemmer Meer

Match: Partial (No exact match found)

De komeet : orde, vooruitgang

Match: Partial (No exact match found)

De armwet, in haar ontstaan, zin en strekking, geschiedkundig toegelicht

Match: Partial (No exact match found)

De onschendbaarheid des Konings gehandhaafd

Match: Partial (No exact match found)

Lettre de Pierre Iarrige, isuïte[!], desiesuïté, rejesuité [...] au sr. G.M. Marchand

Match: Partial (No exact match found)

Een woord over het hooger onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Consejo Espan︣olesco dat is, Den Secreten Raet van Spaengnien

Match: Partial (No exact match found)

Toets voor het onderzoek van Groot-Brittanniens gedrag, ten opzigte van Holland: zedert de opkomste der Republique.

Match: Partial (No exact match found)

Seconde lettre d'un ami de Leyde à un ami d'Amsterdam, ou Réflexions sur l'Observateur hollandois.

Match: Partial (No exact match found)