Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leiden]' returned 1,313 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Over indirecte belasting als middel van plaatselijke inkomsten

Match: Partial (No exact match found)

Algemeene beschouwingen over koloniale aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

De bezwaren tegen den geest der eeuw van Mr. I. da Costa

Match: Partial (No exact match found)

De handt Godes; of, Een christelick verhael van de peste, of gaeve Godes.

Match: Partial (No exact match found)

Gidions verkiezing, ter verlossinge van Israe

Match: Partial (No exact match found)

Gidions verkiezing, ter verlossinge van Israël uit de handen der Midianiten

Match: Partial (No exact match found)

Beschrijvinghe, des machtigen heyrtochts uyt Hollandt nae Vlanderen, gedaen by de hoogm. heeren Staten Generael.

Match: Partial (No exact match found)

Lavdatio nobilissimi amplissimi clarissimiq́ue viri Iani Dovsæ.

Match: Partial (No exact match found)

Oratio de vita &obitu [...] Iani Dovsæ.

Match: Partial (No exact match found)

De bloedige ende strenge belegeringhe der stadt Oostende, in Vlaenderen.

Match: Partial (No exact match found)

Christelijke opwekking tot heldenmoed

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede ter aanbeveling van en deelneming aan een, hier te lande, op te rigten Nederlandsch Bijbelgenootschap

Match: Partial (No exact match found)

Cantate toegewijd aan de terugkomst van onzen geliefden vorst, en de herstelling van vaderland en vrijheid

Match: Partial (No exact match found)