Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leiden]' returned 1,313 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Priesterlyk |bruilofts-bedde ofte Minne-sangen

Match: Partial (No exact match found)

Luister der dankbaerheid, ten gevalle van de arme weezen der stad Leyden, derzelver burgerije toegewijd.

Match: Partial (No exact match found)

Nadere aanmerkingen over den aart en de waarde der burgerlyke vryheid en eener vrye regeering.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerkingen op dr. Price's leer en grondbeginselen van burgerlyke vryheit en regeering.

Match: Partial (No exact match found)

Apologia van Joan Strockel I.V.D. secretaris der stadt Deventer, op den Gevluchten uyl

Match: Partial (No exact match found)