Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leiden]' returned 1,313 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Memoria natalis noni et tricesimi, quem primum in regia purpura vidit celebravitque [...] Britanniarum rex Wilhelmus.

Match: Partial (No exact match found)

Ad augustissimum Magnæ Britanniæ Franciæ Hyberniæque regem Guilielmum una cum Maria Aug. consecratum [...] adlocutio.

Match: Partial (No exact match found)

De alder-ghedenckwaerdichste oorlooghs-memorien, van het groot vvonder-iaer anno 1622.

Match: Partial (No exact match found)

Consilivm Gregorio XV. Pontifici Maximo.

Match: Partial (No exact match found)

Aen de Leydsche burgers, op den 3den october.

Match: Partial (No exact match found)

De ziekte en herstelling des Prinsen van Oranje

Match: Partial (No exact match found)

Feest-zangen

Match: Partial (No exact match found)

De regten der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Leyden op het Huiszittenhuis aldaar

Match: Partial (No exact match found)

Klagte, over de onlangs opgeresene broeder-twisten inde kerk van Nederlant.

Match: Partial (No exact match found)

Laudatio funebris, viri clarissimi Georgii Conradi Crusii.

Match: Partial (No exact match found)

Extract.

Match: Partial (No exact match found)

Een woord, tot zijne medekiezers gesproken

Match: Partial (No exact match found)

Stukken betreffende de kapittelgoederen te Haaften

Match: Partial (No exact match found)

Over de godgeleerdheid in het algemeen en hare betrekking tot het onderwijs op 's lands hoogescholen in het bijzonder

Match: Partial (No exact match found)

Oratio funebris in luctuosissimum obitum invicti herôis, M. Harperti Trompii.

Match: Partial (No exact match found)

Gratvlatoria serenissimo principi Gvlielmo Henrico [...] de victoria ad Seneffam et Graviae expvgnatione.

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg der inlichtingen, aangeboden aan het publiek, over een geschrift van den heer C.L. Blume

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord aan den heer W. H. de Vriese

Match: Partial (No exact match found)

De 11de junij 1850 binnen Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Proeve van Gemeentewet, volgens de Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

VVaerachtich |verhael, van de victorie ende 't overgaen van't Sas van Gent

Match: Partial (No exact match found)

Lijck-sermoen van VVillem Laud, aerdtz-bisschop van Cantelberg [...] by hemselven uyt-ghesproocken op't schavot.

Match: Partial (No exact match found)